Možnosti aplikácie
Aplikácia Vám poskytuje predpripravené moduly, ktoré môžu slúžiť bežným občanom mesta alebo turistom, podľa vašich požiadaviek a ako si sami aplikáciu nastavíte. Sami sa rozhodnete, či bude viac cielená na občanov mesta, alebo na turistov, prípadne na obe skupiny súčasne. Obsah aplikácie môžete kedykoľvek upraviť pomocou webového rozhrania, ktoré máte stále k dispozícii.

Možnosti pre bežných občanov

Aktuality a novinky

Aktuálne informácie formou noviniek spolu s foto a video galériami a možnosťou importu.

Kalendár udalostí

Udalosti mesta s možnosťou upozornení na obľúbené podujatia + import.

Ankety a dotazníky

Možnosť sa užívateľov spýtať rôzne otázky alebo dať hlasovať o rozličných témach.

Nahláste starostovi

Ohláste online akýkoľvek problém mestu priamo pomocou apky.

Pridať vlastný obsah

Možnosť pre občanov pridať vlastný obsah do mestskej apky. (napr. koncert, po odsúhlasení)

Vysielanie regionálnej TV

Živé vysielanie regionálnej TV + televízny program na najbližšie dni. 

Kontakty na mesto

Podstránka s informáciami o meste. Podobných stránok si môžete vytvoriť neobmedzene. 

Možnosti pre turistov a návštevníkov

TOP 10 mesta

Top atrakcie mesta v prehľadnom zozname. (nie je obmedzené len na 10 🙂 Môže byť aj TOP100)

Vidieť a zažiť

Upozornenie pre turistu na zaujímavé miesta na základe polohy mobilného telefónu.

Ubytovanie a gastronómia

Kategorizovaný zoznam ubytovacích a reštauračných zariadení v meste + navigácia.

Dôležité miesta

Zoznam dôležitých miest, napr. mestská polícia, pohotovosť, lekárne, ambasády atď…

Sprievodca mestom

Možnosť vytvoriť neobmedzene veľa audiosprievodcov mestom s rôznymi bodmi. 

Partnerské mestá

Sekcia pre umiestnenie partnerov mesta alebo partnerské mestá. 

Preklad do 10 jazykov

Preklad do 10 jazykov – EN, DE, PL, HU, ES, RU, IT, HR, CN, JP.  


Ďalšie základné funkcie,
ktoré sú v apke pre mesto
samozrejmosťou

  • Webové adminstračné rozhranie - umožňuje spravovať obsah apky
  • Nastaviteľná úvodná stránka - top novinky, menu, video atď...
  • Push upozornenia - upozornenia do apky ako náhrada SMS
  • Užívateľsky nastaviteľné upozornenia - napr. na akcie v kalendári
  • Narrator - prečítanie textového obsahu v apke ľudský hlasom
  • Automatický import obsahu - napr. noviniek, udalostí z vašeho webu
  • Obľúbené - možnosť vytvoriť zoznam obľúbených miest, akcií atď...
  • Navigovanie - možnosť sa nechať navigovať na miesto z apky
  • Tagovanie obsahu - pre lepšiu orientáciu občana v apke